Maison en France Kasteeldag 26 november 2022 te Baarn

Volgend jaar een huis in Frankrijk? 

Bezoek dan dít jaar nog de jaarlijkse dag voor eigenaren, kopers en dromers van een huis in Frankrijk op zaterdag 26 november op Kasteel Groeneveld in Baarn. Tijdens deze jaarlijkse dag zijn er weer diverse aanbieders van onroerend goed met aanbod in heel Frankrijk. Daarnaast zijn er verschillende experts zoals juristen, fiscalisten, aannemers, etc. om antwoord te geven op al uw vragen en mee te denken met de aankoop van uw huis in la douce France.

Gedurende de gehele dag vinden er ook diverse seminars plaats over onderwerpen rondom het kopen van een huis in Frankrijk. 

De Maison en France Kasteeldag 2022 vindt plaats op Kasteel Groeneveld in Baarn.

Bestel (vrijblijvend) uw tickets met korting,  vraag om de kortingscode en het programma bij uitgeverij Guide Lines

guidelines@planet.nl  (o.v.v. Maison en France Kasteeldag)

Nederlandse versus Spaanse overdrachtsbelasting

Zoals het er nu naar uitziet gaat het algemene tarief voor de Nederlandse overdrachtsbelasting voor beleggers vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%

Dit voorstel is onderdeel van het Nederlandse Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.

Dit tarief gaat gelden voor:

■ Kopers van woningen waar ze niet zelf gaan wonen

■ Kopers van niet-woningen (zoals winkels, kantoren, fabrieken)

Daarbij komt  verzwaring Nederlandse belasting in box 3 voor beleggers en steeds meer gemeentes hanteren een zelfbewoningsplicht.  Dit soort maatregelen worden mede ingegeven door het enorme woningtekort in Nederland. Voor beleggers in Nederlands vastgoed wordt het er (fiscaal) niet gemakkelijker en aantrekkelijker op.

Het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft wel gelden. Ook de startersvrijstelling blijft van kracht.

Hoe zit het in Spanje ?

Tarief Spaanse overdrachtsbelasting (Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales (ITP)

ITP wordt geheven bij aankoop bestaand onroerend goed

Elke comunidad (provincie) kan haar eigen tarief vaststellen. Sommige comunidades hanteren oplopende tarieven bij duurdere huizen. 

Bij aankoop nieuwbouw wordt er Spaanse BTW (IVA) geheven. 

Wilt u meer weten over aankoop onroerend goed, beleggen in Spanje en/of emigreren ?

Lees er dan alles over in het handboek Wonen en kopen in Spanje

Al ruim 20 jaar de belangrijkste juridische, fiscale en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die willen (s)emigreren naar Spanje en/of er een huis willen kopen.

Alles wat u wilt én moet weten  

Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen !

Bekijk complete inhoudsopgave en bestel het handboek

(ISBN : 978-94-92895-29-5)

Aantal pagina`s: 380 pagina`s

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-71046606/spanje/wonen-en-kopen-in-spanje-2022-2023/#description

De boeken over Spanje zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com

Nederlandse versus Curaçaose overdrachtsbelasting

Zoals het er nu naar uitziet gaat het algemene tarief voor de Nederlandse overdrachtsbelasting voor beleggers vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%

Dit tarief gaat gelden voor:

■ Kopers van woningen waar ze niet zelf gaan wonen

■ Kopers van niet-woningen (zoals winkels, kantoren, fabrieken)

Het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden.

Ook de startersvrijstelling blijft gelden.

Hoe zit het eigenlijk met de overdrachtsbelasting  (op bestaande) huizen op Curaçao ?

Bij overdracht van onroerend goed is 4% overdrachtsbelasting verschuldigd over (in principe) de koopsom.

Daarbij komen nog de kosten voor hypotheekakten en akten voor levering van onroerende zaken, die moeten worden ingeschreven in het kadaster. Hierover bent u inschrijfkosten verschuldigd. Verder moet de notaris ook inzage nemen bij het kadaster om bepaalde zaken te controleren. Ook hiervoor zal het kadaster kosten in rekening brengen.

Wilt u meer weten over kopen, beleggen of emigratie naar Curaçao ?

Lees dan er alles over in het :

Handboek Wonen en kopen op Curaçao

Al ruim 10 jaar de belangrijkste juridische, fiscale en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die zich op Curaçao willen vestigen en/of er een (tweede) huis willen kopen.

Alles wat u wilt én moet weten  

Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen !

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-27514040/curacao/wonen-en-kopen-op-curacao-2022/#description

De eerste stap naar een tweede leven op Curaçao 

Handboeken zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com

Droomhuis Gezocht

Op 11-11-2022 is er weer massaal gekeken naar Droomhuis Gezocht

In deze uitzending gaan deelnemers op zoek naar een huis in Småland (Zuid-Zweden)

Zweden blijft een onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben op Nederlanders.  De natuur, de ruimte, de rust en de romantische Zweedse houten huizen, die ons blijkbaar doen terugverlangen naar de tijd van Pippi Langkous.

Maar ja, zeg nou zelf.  Onbetaalbaar wonen op een paar vierkante meter 3 hoog achter in de Nederlandse Randstad of voor veel minder een prachtig Zweeds huis met een stuk grond, de ongerepte natuur of een rustgevend meer om de hoek.

Vergeet de zegelrechten (Stämpelskatt) niet !

Bovenop de koopsom betaalt u 1,5% zegelrechten (Stampelskatt), vergelijkbaar met de Nederlandse overdrachtsbelasting die meestal door de makelaar wordt overgemaakt aan de belastingdienst.

De heffingsgrondslag bestaat uit het hoogste van de koopsom of de fiscale taxatiewaarde van het onroerend goed in het jaar voorafgaand aan de overdracht.

Daarbij komen nog kosten voor eigendomsregistratie (Lagfart)  en kosten voor een keuringsbedrijf (ca. € 1.000), want in Zweden geldt de regel

dat je altijd een huis koopt in de staat waarin het zich bevindt. Een kandidaat-koper heeft in Zweden daarom een onderzoeksplicht. (Köparens undersökningsplikt)

Laat u zich daarom niet mislijden door de goedkope huizenprijzen. Er dient namelijk rekening te worden gehouden met een extra kostenpost voor de nodige herstelwerkzaamheden, omdat de staat van onderhoud van de Zweedse huizen vaak te wensen overlaat. Vooral door de hoge loonkosten in Zweden doen Zwe-den vaak zelf (op amateuristische wijze) het onderhoud van hun huis of hele-maal niet.

Heeft u ook interesse in emigratie en/of aankoop van een (tweede) huis in Zweden ?

Lees er alles over in het handboek Wonen en kopen in Zweden

Meer dan 350 pagina’s onmisbare juridische, fiscale, financiële en praktische informatie over emigreren naar Zweden en/of de aankoop van een (tweede) huis in Zweden

Alles wat u wilt én moet weten. Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-27533921/zweden/handboek-wonen-en-kopen-in-zweden/#description

Boek is ook te bestellen via de Nederlandse boekhandel of bol. com

(ISBN : 978-94-92895-18-9)

TV Programma’s over emigreren en een (tweede) huis in het buitenland blijven onverminderd populair

Op RTL5 wordt al enkele weken de serie “Hollandse makelaars aan de Costa” uitgezonden en op 4 november begint een nieuw seizoen van : “Droomhuis Gezocht “

Ook in de aflevering van “Droomhuis Gezocht:  gaan Dionna Stax en Carrie ten Napel op zoek naar een huis in Spanje in de omgeving van Cambrils (ten zuiden van Barcelona).

Helaas is er in dit soort programma’s nauwelijks tijd / aandacht voor juridische, fiscale en financiële aspecten van een emigratie en/of de aankoop van een (tweede) huis. Onderschat zo’n beslissing niet. Of met één van de kandidaat-kopers te spreken:  “Het is geen pakje boter dat je koopt…”

Heeft u ook interesse in aankoop van een bestaande of een nieuwbouw woning in Spanje en/of emigratie naar Spanje ? En wilt u weten hoe het juridisch, fiscaal en financieel echt zit ?

Lees er dan alles over in het handboek Wonen en kopen in Spanje

Al ruim 20 jaar de belangrijkste juridische, fiscale en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die willen (s)emigreren naar Spanje en/of er een huis willen kopen.

Alles wat u wilt én moet weten  

Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen !

Bekijk complete inhoudsopgave en bestel het handboek

(ISBN : 978-94-92895-29-5)

Aantal pagina`s: 380 pagina`s

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-71046606/spanje/wonen-en-kopen-in-spanje-2022-2023/#description

De boeken over Spanje zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com

Wilt u eens met een makelaar of projectontwikkelaar spreken over de mogelijkheden in Spanje ?  Bezoek dan ook eens de Second Home Beurs.

Eerstvolgende beurs is in Maastricht (Mecc)

Second Home Beurs Mecc – Maastricht (NL) 28 & 29 januari 2023

Mail voor vrijkaarten :  guidelines@planet.nl 

Tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

10 oktober 2022

Nieuw Belgisch belastingregime voor uw tweede huis in het buitenland !

Lees er alles over in het handboek :

Uw Tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

De afgelopen jaren heeft het Europees Hof van Justitie België meermaals veroordeeld vanwege de wijze van belastingheffing van tweede huizen in het buitenland.

Tot en met aanslagjaar 2021 werden onroerende goederen gelegen in het buitenland belast op basis van de aan te geven brutohuur (indien verhuurd) of de brutohuurwaarde (indien niet verhuurd).

Dit verschil leidde  tot een hogere belastbare basis voor onroerend goed, dat in het buitenland was gelegen vergeleken met onroerend goed dat in België was gelegen. 

Volgens het Europees Hof van Justitie was hier sprake van discriminatie.

In 2021 heeft België eindelijk besloten om het fiscaal regime dat van toepassing is op buitenlandse onroerende inkomsten uit hoofde van Belgische inwoners aan te passen.  

Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wordt het belastbaar inkomen van buitenlandse onroerende goederen voortaan op dezelfde manier bepaald als dat van in België gelegen onroerende goederen, namelijk op basis van het kadastraal inkomen (KI)

Voortaan wordt er dus geen onderscheid meer gemaakt in de waardebepaling tussen Belgisch vastgoed en buitenlands vastgoed.

Meer informatie over Belgische en internationale fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van onroerend goed in het buitenland lees u in het handboek: Uw tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus.

In het handboek worden onder meer de volgende zaken behandeld:

■ Onroerende inkomsten in het buitenland en de Belgische fiscus

■ Belgisch Kadastraal inkomen buitenlands onroerend goed

■ Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing

■ Uw buitenlandse verblijf en de Belgische erfbelasting

■ Fiscale aspecten bij aankoop & bezit buitenlands vastgoed

■ Fiscale aspecten bij verhuur & verkoop buitenlands vastgoed

■ Emigratie en belastingaangifte van niet-inwoners (BNI)

■ Inclusief landen-dossiers :

■ Frankrijk, Italië , Oostenrijk, Portugal, Spanje, Nederland

Alles wat u wilt én moet weten !

3e druk 2022-2023 

ISBN: 978-94-92895-33-2

Aantal pagina’s : 350

Voor complete inhoudsopgave en/of bestellen van het handboek:

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-61164908/spanje/tweede-verblijf-in-het-buitenland-en-de-belgische-fiscus-2022-2023/#description

De boeken over Spanje zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com

Uitgeverij Guide Lines is ook aanwezig op de Second Home Beurs in Maastricht

■ Second Home Beurs in Maastricht (Mecc) 28 & 29 Januari 2023

Mail voor vrijkaarten:  guidelines@planet.nl

Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis in het buitenland

23-02-2020

Voor de berekening van de vermogensrendementsheffing maakt het niet uit of een Nederlands belastingplichtige een huis in Spanje of Portugal heeft.

Omdat er over dat tweede huis in het buitenland al belasting is betaald in het buitenland heeft de Nederlandse belastingplichtige recht op aftrek in Nederland ter voorkoming van dubbele belasting (= TVVDB).

Deze vrijstelling is het gevolg vanwege bepalingen in de belastingverdragen of vanwege de evenredigheidsmethode. Deze vrijstelling was tot 2016 ook echt een 100% vrijstelling.

Vanwege invoering van schijventarieven vanaf 2017 is de vrijstelling niet meer volledig

Vanaf 2022 gaat er weer het nodige veranderen in box 3, maar daarover de volgende keer meer.

Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis in het buitenland.

Uw (tweede) huis in het buitenland en box 3 en uw huis in het buitenland.

In 2017 is er met betrekking tot de rendementsfictie een nieuw progressief stelsel ingevoerd. Het vaste forfaitair rendement van 4 % van vóór 2017 is ingeruild voor drie schijven. Het belastingtarief is ongewijzigd gebleven. namelijk 30%.

Voor 2017 gold er in box 3 altijd een vrijstelling voor buitenlands onroerend goed. Het onroerend goed werd namelijk altijd alleen maar belast in het land waar het onroerend goed was gelegen.

Omdat u over dat tweede huis in het buitenland al belasting had betaald in het buitenland had u recht op aftrek in Nederland ter voorkoming van dubbele belasting (= TVVDB). Deze vrijstelling was het gevolg vanwege bepalingen in een belastingverdrag of vanwege de evenredigheidsmethode. Deze vrijstelling was tot 2016 ook echt een 100% vrijstelling.

Vrijstelling geldt niet meer voor de volledige 100%

Vanwege het ingevoerde schijventarief in box 3 geldt de vrijstelling niet meer voor de volledige 100% en moet u toch belasting betalen in Nederland. Dit komt omdat de belastingdienst de vrijstelling berekent aan de hand van de evenredigheidsmethode.

Drie schijven in box 3

In het huidige stelsel zijn er 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaalt u 30% inkomsten-belasting.

De belastingdienst gaat ervan uit dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaat de belastingdienst ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. De belastingdienst  onderscheidt daarom twee rendementsklassen. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage toegepast om het fictief rendement over uw vermogen te berekenen.

In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven zijn opgebouwd.

Tabel berekening rendement op vermogen over 2020

SchijfUw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen
Percentage
0,13%
Percentage
5,60%
Percentage
gemiddeld
rendement
1Tot en met € 72.79867% 33% 1,799%
2Vanaf € 72.798 tot met € 1.005.57321% 79% 4,223 %
3Vanaf € 1.005.5730%100%5,33%

Hoe wordt rendement over uw vermogen berekend ?

Schijf 1

Over 67% van uw vermogen wordt een fictief rendement gehanteerd van 0,06 % en over de overige 33% wordt een fictief rendement gehanteerd van 5,33 %

Schijf 2

Over  21% van uw vermogen wordt een fictief rendement gehanteerd van 0,06 % en over 79% van uw vermogen een fictief rendement van 5,33%.

Schijf 3

In Schijf 3 wordt over het volledige vermogen een fictief rendement gehanteerd van 5,60 %

Deze oplopende rendementsfictie leidt er toe dat er Nederlandse belasting moet worden betaald, terwijl er eigenlijk recht zou moeten bestaan op volledige vrijstelling.

Bent u het hier niet mee eens, dan moet u tijdig bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting vanaf het jaar 2017 (en daarop volgende jaren).

Rekenvoorbeeld nieuwe situatie ná 2017

Vanwege het ingevoerde schijvenstelsel in box 3 ziet de berekening erop eens heel anders uit.

Box 3 vermogen van de heer Jansen, inwoner van Nederland

Spaargeld€ 300.000
Netto waarde tweede woning buitenland (bijvoorbeeld in Spanje)€ 200.000
  
Totaal (wereld) vermogen in box 3€ 500.000

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met belastingvrije som en schulden.

Belastingberekening vanaf 2017 (op basis van tarieven 2020)

Fictief rendement over het gehele vermogen (spaargeld + 2e woning), uitgaande van box 3 tabel 2020

 Bedrag
in euro
Percentage gemiddeld rendementFictief rendement in euro
1e schijf  75.0001,799 %€   1.349,25
2e schijf425.0004,223 %€ 17.947,75
Totaal fictief rendement in box 3  € 19.297,00
Belasting box 3 30 %€  5.789,10

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting vanaf 2017

 BedragenTotaal
Aftrek TVVDB  (buitenlands inkomen / wereldinkomen x belastingbedrag)    (€ 200.000 / € 500.000)  x € 5.789,10  € 2.315,64
Per saldo aan box 3 belasting verschuldigd over het Nederlands bezit  € 5.789,10 – € 2.315,64  € 3.473,46

Door invoering van het schijvenstelsel in box 3 blijkt, dat de verschuldigde box 3 belasting niet meer volledig gelijk is aan de box 3 heffing over alleen het Nederlandse banksaldo.

Als alleen het Nederlandse spaargeld was belast (zonder de tweede woning in Spanje) dan was u uitgekomen op:

€ 75.000 x 1,799 %  + € 225.000 x 4,223 % =  x 30 % belasting = € 3.255,30

Met uw tweede huis in het buitenland betrokken in box 3 en vanwege het schijventarief komt u uit op: € 3.473. Een verschil van € 218,16

Vanaf 2019 zijn de fictieve rendementstarieven  verlaagd. Dit heeft er toe geleid, dat u minder box 3 belasting verschuldigd bent, dan in 2017. Maar het feit blijft, dat door toepassing van de schijven uw huis in het buitenland niet voor de 100% meer is vrijgesteld van box 3, terwijl dit vóór 2017 wel het geval was.

Waarde 2e woning in het buitenland                                                                 

Hebt u een 2e woning in Nederland? Vermeld dan de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Die staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van uw gemeente.

Is het een 2e woning buiten Nederland? Vermeld dan de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte.

Een 2e woning is niet:

■   de eigen woning die uw hoofdverblijf is in het jaar van aangifte. Ook niet de ‘tijdelijke’ eigen woning. Deze geeft u aan bij ‘Eigen woning’ in box 1.

■   een woning die u verhuurt. Hier bedoelen we ook de voormalige eigen woning die u tijdelijk verhuurt in afwachting van verkoop. Geef deze woningen aan bij overige onroerende zaken in box 3.

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit

Verhuurd onroerend goed wordt in het nieuwe Nederlandse belastingstelsel be-last in box 3. Wanneer het verhuren echter gekwalificeerd wordt als onderne-ming of als overige werkzaamheid dan vindt belastingheffing in box 1 plaats. In dit geval wordt het reële netto-rendement, inclusief eventuele verkoopwinst vast-gesteld en belast. De tarieven worden in box 1 progressief belast tot 49,50 % (vanaf 2020).