Nieuw Belgisch belastingregime voor uw tweede huis in het buitenland !

Lees er alles over in het handboek :

Uw Tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

De afgelopen jaren heeft het Europees Hof van Justitie België meermaals veroordeeld vanwege de wijze van belastingheffing van tweede huizen in het buitenland.

Tot en met aanslagjaar 2021 werden onroerende goederen gelegen in het buitenland belast op basis van de aan te geven brutohuur (indien verhuurd) of de brutohuurwaarde (indien niet verhuurd).

Dit verschil leidde  tot een hogere belastbare basis voor onroerend goed, dat in het buitenland was gelegen vergeleken met onroerend goed dat in België was gelegen. 

Volgens het Europees Hof van Justitie was hier sprake van discriminatie.

In 2021 heeft België eindelijk besloten om het fiscaal regime dat van toepassing is op buitenlandse onroerende inkomsten uit hoofde van Belgische inwoners aan te passen.  

Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wordt het belastbaar inkomen van buitenlandse onroerende goederen voortaan op dezelfde manier bepaald als dat van in België gelegen onroerende goederen, namelijk op basis van het kadastraal inkomen (KI)

Voortaan wordt er dus geen onderscheid meer gemaakt in de waardebepaling tussen Belgisch vastgoed en buitenlands vastgoed.

Meer informatie over Belgische en internationale fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van onroerend goed in het buitenland lees u in het handboek: Uw tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus.

In het handboek worden onder meer de volgende zaken behandeld:

■ Onroerende inkomsten in het buitenland en de Belgische fiscus

■ Belgisch Kadastraal inkomen buitenlands onroerend goed

■ Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing

■ Uw buitenlandse verblijf en de Belgische erfbelasting

■ Fiscale aspecten bij aankoop & bezit buitenlands vastgoed

■ Fiscale aspecten bij verhuur & verkoop buitenlands vastgoed

■ Emigratie en belastingaangifte van niet-inwoners (BNI)

■ Inclusief landen-dossiers :

■ Frankrijk, Italië , Oostenrijk, Portugal, Spanje, Nederland

Alles wat u wilt én moet weten !

3e druk 2022-2023 

ISBN: 978-94-92895-33-2

Aantal pagina’s : 350

Voor complete inhoudsopgave en/of bestellen van het handboek:

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-61164908/spanje/tweede-verblijf-in-het-buitenland-en-de-belgische-fiscus-2022-2023/#description

De boeken over Spanje zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com

Uitgeverij Guide Lines is ook aanwezig op de Second Home Beurs in Maastricht

■ Second Home Beurs in Maastricht (Mecc) 28 & 29 Januari 2023

Mail voor vrijkaarten:  guidelines@planet.nl

Is ondernemen in Nederland nog interessant ? Of toch maar een zaak in Spanje opstarten ?

Voordelen ondernemen in Spanje t.o.v. Nederland

■ Nederlandse inflatie hoger dan in Spanje

Nederland kent een hogere inflatie dan in Spanje 

(17.1 % t.o.v. 9.2 % HICP sept. 2022)

■ Zelfstandigenaftrek in Nederland wordt versneld afgebouwd

Van € 6310 in 2022 naar  € 900,– in  2027

■ Minimumloon in Nederland stuk hoger dan in Spanje

In dienst nemen van personeel wordt in Nederland steeds duurder.

Minimumloon stijgt met 10,15% in 2023 naar 12,40 bruto per uur.

Hoewel het mimimumloon in Spanje (El Salario Mínimo

Interprofesional € 7,82) ook aanzienlijk is gestegen,

zit er nog een behoorlijk verschil met Nederland

■ In Spanje minder krapte op de arbeidsmarkt.

■ Lagere tarieven inkomstenbelasting in Spanje

In Nederland begint het hoogste tarief inkomsten al bij € 69.398  (49,50 %)

In Spanje 45 % (in schijf € 60.000 – € 300.000).. 

47% boven€  300.000

■ Lagere energiekosten in Spanje dan in Nederland

■ O/G prijzen liggen in Spanje een stuk lager dan in Nederland

■ Lagere brandstofprijzen in Spanje dan in Nederland 

euro 95 :  Spanje :  1,69  Nederland :  1,95 (okt. 2022 / ANWB) 

Daarbij meer kwaliteit van leven en een lunch met zakenrelatie zal een stuk goedkoper zijn dan in Nederland en meestal op een terras in de zon.

Overweegt u ook zich als ondernemer te vestigen in Spanje ?

Lees er alles over in het handboek Starten van een zaak in Spanje editie 2022

Al ruim 10 jaar de juridische, fiscale, financiële en praktische informatiebron over het starten van een zaak in Spanje (zowel voor het werken als zelfstandige als het oprichten van een Spaanse vennootschap). 

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-27524800/spanje/starten-van-een-zaak-in-spanje-2022/#description

Ook  te bestellen via de boekhandel of bol. com

Nederlandse versus Spaanse overdrachtsbelasting

Zoals het er nu naar uitziet gaat het algemene tarief voor de Nederlandse overdrachtsbelasting voor beleggers vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%

Dit voorstel is onderdeel van het Nederlandse Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.

Dit tarief gaat gelden voor:

■ Kopers van woningen waar ze niet zelf gaan wonen

■ Kopers van niet-woningen (zoals winkels, kantoren, fabrieken)

Daarbij komt  verzwaring Nederlandse belasting in box 3 voor beleggers en steeds meer gemeentes hanteren een zelfbewoningsplicht.  Dit soort maatregelen worden mede ingegeven door het enorme woningtekort in Nederland. Voor beleggers in Nederlands vastgoed wordt het er (fiscaal) niet gemakkelijker en aantrekkelijker op.

Het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft wel gelden. Ook de startersvrijstelling blijft van kracht.

Hoe zit het in Spanje ?

Tarief Spaanse overdrachtsbelasting (Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales (ITP)

ITP wordt geheven bij aankoop bestaand onroerend goed

Elke comunidad (provincie) kan haar eigen tarief vaststellen. Sommige comunidades hanteren oplopende tarieven bij duurdere huizen. 

Bij aankoop nieuwbouw wordt er Spaanse BTW (IVA) geheven. 

Wilt u meer weten over aankoop onroerend goed, beleggen in Spanje en/of emigreren ?

Lees er dan alles over in het handboek Wonen en kopen in Spanje

Al ruim 20 jaar de belangrijkste juridische, fiscale en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die willen (s)emigreren naar Spanje en/of er een huis willen kopen.

Alles wat u wilt én moet weten  

Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen !

Bekijk complete inhoudsopgave en bestel het handboek

(ISBN : 978-94-92895-29-5)

Aantal pagina`s: 380 pagina`s

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-71046606/spanje/wonen-en-kopen-in-spanje-2022-2023/#description

De boeken over Spanje zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com

Nederlandse versus Portugese overdrachtsbelasting

Zoals het er nu naar uitziet gaat het algemene tarief voor de Nederlandse overdrachtsbelasting voor beleggers vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%

Dit tarief gaat gelden voor:

■ Kopers van woningen waar ze niet zelf gaan wonen

■ Kopers van niet-woningen (zoals winkels, kantoren, fabrieken)

Het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden.

Ook de startersvrijstelling blijft gelden.

Hoe zit het eigenlijk met de overdrachtsbelasting in Portugal ?

= IMT = Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis  op bestaande huizen in Portugal ?

IMT wordt betaald bij de aankoop van bestaand onroerend goed en het tarief varieert van 0% tot 8 %, afhankelijk van de waarde van het onroerend goed, het soort onroerend goed (eerste of tweede huis) en/of de woning zich op het vaste land van Portugal bevindt of op Madeira of de Azoren.

Hou dus rekening met deze bijkomende IMT belasting en overige bijkomende (notaris)kosten als u een vraagprijs ziet staan.

Wilt u meer weten over Portugees onroerend of emigratie naar Portugal ?

Lees er alles over in het handboek Wonen en kopen in Portugal

Al ruim 20 jaar de belangrijkste juridische, fiscale, en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die direct of indirect te maken krijgen met onroerend goed in Portugal en/of zich in Portugal willen vestigen

Alles wat u wilt én moet weten  

Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen !

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-27524118/portugal/wonen-en-kopen-in-portugal/#description

De eerste stap naar een tweede leven in Portugal 

Handboeken zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com

Boek is ook te bestellen via bol. com of uw favoriete Nederlandse of Belgische boekhandel (ISBN: 978-94-92895-21-9).

Nederlandse versus Franse overdrachtsbelasting

Zoals het er nu naar uitziet gaat het algemene tarief voor de Nederlandse overdrachtsbelasting voor beleggers vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%

Dit tarief gaat gelden voor:

■ Kopers van woningen waar ze niet zelf gaan wonen

■ Kopers van niet-woningen (zoals winkels, kantoren, fabrieken)

Het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden.

Ook de startersvrijstelling blijft gelden.

Hoe zit het eigenlijk met de overdrachtsbelasting

(droits d’enregistrement) in Frankrijk ?

Bij aankoop van bestaand onroerend goed betaalt u ook in Frankrijk overdrachtsbelasting.

Het tarief is vastgesteld op gemiddeld 5,70 % (inclusief departementale opcenten)

Enkele departementen hanteren een lager tarief.

Deze overdrachtsbelasting maakt onderdeel uit van een gemiddeld genomen totaal van zo’n 7,7 % aan kosten koper.  Hierbij zijn dan de notariskosten (frais de notaire’ of ‘frais de l’acte de vente’) inbegrepen

Nieuwe woningen worden belast met Franse BTW (TVA) ipv. Overdrachtsbelasting.

Wilt u meer weten over vestiging en/of aankoop van een (tweede) huis in Frankrijk ?

Lees er alles over in het handboek Wonen en kopen in Frankrijk

Al meer dan 20 jaar de belangrijkste juridische, fiscale, financiële en praktische informatiebron voor Nederlanders en Belgen die direct of indirect te maken krijgen met onroerend goed in Frankrijk en/of zich in Frankrijk willen vestigen

Alles wat u wilt én moet weten  

Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen !

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-27514627/frankrijk/wonen-en-kopen-in-frankrijk/#description

De eerste stap naar een tweede leven in Frankrijk

Boek is ook te bestellen via bol. com of via uw favoriete boekhandel   

(978-94-92895-27-1)

Maison en France Kasteeldag 26 november 2022 te Baarn

Volgend jaar een huis in Frankrijk? 

Bezoek dan dít jaar nog de jaarlijkse dag voor eigenaren, kopers en dromers van een huis in Frankrijk op zaterdag 26 november op Kasteel Groeneveld in Baarn. Tijdens deze jaarlijkse dag zijn er weer diverse aanbieders van onroerend goed met aanbod in heel Frankrijk. Daarnaast zijn er verschillende experts zoals juristen, fiscalisten, aannemers, etc. om antwoord te geven op al uw vragen en mee te denken met de aankoop van uw huis in la douce France.

Gedurende de gehele dag vinden er ook diverse seminars plaats over onderwerpen rondom het kopen van een huis in Frankrijk. 

De Maison en France Kasteeldag 2022 vindt plaats op Kasteel Groeneveld in Baarn.

Bestel (vrijblijvend) uw tickets met korting,  vraag om de kortingscode en het programma bij uitgeverij Guide Lines

guidelines@planet.nl  (o.v.v. Maison en France Kasteeldag)

Nederlandse versus Spaanse overdrachtsbelasting

Zoals het er nu naar uitziet gaat het algemene tarief voor de Nederlandse overdrachtsbelasting voor beleggers vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%

Dit voorstel is onderdeel van het Nederlandse Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.

Dit tarief gaat gelden voor:

■ Kopers van woningen waar ze niet zelf gaan wonen

■ Kopers van niet-woningen (zoals winkels, kantoren, fabrieken)

Daarbij komt  verzwaring Nederlandse belasting in box 3 voor beleggers en steeds meer gemeentes hanteren een zelfbewoningsplicht.  Dit soort maatregelen worden mede ingegeven door het enorme woningtekort in Nederland. Voor beleggers in Nederlands vastgoed wordt het er (fiscaal) niet gemakkelijker en aantrekkelijker op.

Het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft wel gelden. Ook de startersvrijstelling blijft van kracht.

Hoe zit het in Spanje ?

Tarief Spaanse overdrachtsbelasting (Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales (ITP)

ITP wordt geheven bij aankoop bestaand onroerend goed

Elke comunidad (provincie) kan haar eigen tarief vaststellen. Sommige comunidades hanteren oplopende tarieven bij duurdere huizen. 

Bij aankoop nieuwbouw wordt er Spaanse BTW (IVA) geheven. 

Wilt u meer weten over aankoop onroerend goed, beleggen in Spanje en/of emigreren ?

Lees er dan alles over in het handboek Wonen en kopen in Spanje

Al ruim 20 jaar de belangrijkste juridische, fiscale en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die willen (s)emigreren naar Spanje en/of er een huis willen kopen.

Alles wat u wilt én moet weten  

Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen !

Bekijk complete inhoudsopgave en bestel het handboek

(ISBN : 978-94-92895-29-5)

Aantal pagina`s: 380 pagina`s

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-71046606/spanje/wonen-en-kopen-in-spanje-2022-2023/#description

De boeken over Spanje zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com

Nederlandse versus Curaçaose overdrachtsbelasting

Zoals het er nu naar uitziet gaat het algemene tarief voor de Nederlandse overdrachtsbelasting voor beleggers vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%

Dit tarief gaat gelden voor:

■ Kopers van woningen waar ze niet zelf gaan wonen

■ Kopers van niet-woningen (zoals winkels, kantoren, fabrieken)

Het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden.

Ook de startersvrijstelling blijft gelden.

Hoe zit het eigenlijk met de overdrachtsbelasting  (op bestaande) huizen op Curaçao ?

Bij overdracht van onroerend goed is 4% overdrachtsbelasting verschuldigd over (in principe) de koopsom.

Daarbij komen nog de kosten voor hypotheekakten en akten voor levering van onroerende zaken, die moeten worden ingeschreven in het kadaster. Hierover bent u inschrijfkosten verschuldigd. Verder moet de notaris ook inzage nemen bij het kadaster om bepaalde zaken te controleren. Ook hiervoor zal het kadaster kosten in rekening brengen.

Wilt u meer weten over kopen, beleggen of emigratie naar Curaçao ?

Lees dan er alles over in het :

Handboek Wonen en kopen op Curaçao

Al ruim 10 jaar de belangrijkste juridische, fiscale en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die zich op Curaçao willen vestigen en/of er een (tweede) huis willen kopen.

Alles wat u wilt én moet weten  

Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen !

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-27514040/curacao/wonen-en-kopen-op-curacao-2022/#description

De eerste stap naar een tweede leven op Curaçao 

Handboeken zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com

Droomhuis Gezocht

Op 11-11-2022 is er weer massaal gekeken naar Droomhuis Gezocht

In deze uitzending gaan deelnemers op zoek naar een huis in Småland (Zuid-Zweden)

Zweden blijft een onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben op Nederlanders.  De natuur, de ruimte, de rust en de romantische Zweedse houten huizen, die ons blijkbaar doen terugverlangen naar de tijd van Pippi Langkous.

Maar ja, zeg nou zelf.  Onbetaalbaar wonen op een paar vierkante meter 3 hoog achter in de Nederlandse Randstad of voor veel minder een prachtig Zweeds huis met een stuk grond, de ongerepte natuur of een rustgevend meer om de hoek.

Vergeet de zegelrechten (Stämpelskatt) niet !

Bovenop de koopsom betaalt u 1,5% zegelrechten (Stampelskatt), vergelijkbaar met de Nederlandse overdrachtsbelasting die meestal door de makelaar wordt overgemaakt aan de belastingdienst.

De heffingsgrondslag bestaat uit het hoogste van de koopsom of de fiscale taxatiewaarde van het onroerend goed in het jaar voorafgaand aan de overdracht.

Daarbij komen nog kosten voor eigendomsregistratie (Lagfart)  en kosten voor een keuringsbedrijf (ca. € 1.000), want in Zweden geldt de regel

dat je altijd een huis koopt in de staat waarin het zich bevindt. Een kandidaat-koper heeft in Zweden daarom een onderzoeksplicht. (Köparens undersökningsplikt)

Laat u zich daarom niet mislijden door de goedkope huizenprijzen. Er dient namelijk rekening te worden gehouden met een extra kostenpost voor de nodige herstelwerkzaamheden, omdat de staat van onderhoud van de Zweedse huizen vaak te wensen overlaat. Vooral door de hoge loonkosten in Zweden doen Zwe-den vaak zelf (op amateuristische wijze) het onderhoud van hun huis of hele-maal niet.

Heeft u ook interesse in emigratie en/of aankoop van een (tweede) huis in Zweden ?

Lees er alles over in het handboek Wonen en kopen in Zweden

Meer dan 350 pagina’s onmisbare juridische, fiscale, financiële en praktische informatie over emigreren naar Zweden en/of de aankoop van een (tweede) huis in Zweden

Alles wat u wilt én moet weten. Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-27533921/zweden/handboek-wonen-en-kopen-in-zweden/#description

Boek is ook te bestellen via de Nederlandse boekhandel of bol. com

(ISBN : 978-94-92895-18-9)